Minden gyermeket – mint fejlődő személyiséget – elfogadó, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A nevelésben az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.

Intézményünk is, az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.
Minden fejlődési korszaknak meg van a maga jellemzője, érdeklődésben, befogadásban, kommunikációban, érzelmi szükségletben. Pedagógiai tervezésünkben, annak gyakorlati megvalósításában ezek meghatározó szempontok.


Olyan nevelési módszert alkalmazunk óvodánkban, amely segíti a harmonikus, alkalmazkodó, békeszerető és elfogadó személyiséggé válást, ami működésbe hozza és erősíti belső erőforrásait, hogy így felnőve "jó keresztényekké és becsületes állampolgárokká váljanak".

Ez a módszer Don Boscó megelőző módszere, a szalézi pedagógia. Lényege: a gyermeket olyan helyzetbe, és körülmények közé helyezem, olyan elfoglaltságot kínálok fel neki, hogy „lehetetlen rossznak lennie, és bűnt elkövetnie”.
Egyre nagyobb felelősséget jelent a szülők és az óvodapedagógusok részéről megőrizni a gyermekkor nyugalmát, derűjét. Ugyanakkor fel kell őket vértezni mindazzal a keresztény élettapasztalattal, amellyel eligazodhatnak a világban.


A katolikus óvoda egész napja, a tevékenységi formáival, a közösség alakítás sajátos evangéliumi világszemléletével igyekszik ezt a célt megvalósítani. A gyermek Isten ránk bízott ajándéka, és őt, mint fejlődő személyiséget gondoskodó, különleges szeretet illeti meg. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik, s a katolikus óvoda evengelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára fokozatosan föltárul.


Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy az őket körülvevő felnőttek (nevelő közösség) élete példájából tapasztalják meg Istent, és az ő gondoskodó szeretetét.

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com