"Ha az életedet valami nagyon jónak és nemesnek akarod szentelni, valami szentnek, sőt isteninek, akkor neveld az ifjúságot.”

                                                (Don Bosco)

 

Óvodánk a katolikus köznevelési rendszer legalsó láncszeme. Keresztény katolikus szülők elgondolásából születetett 1995. január 22.-én. Fenntartónk a Segítő Szűz Mária Leányai, Don Bosco Nővérek. A családi nevelés kiegészítését figyelembe véve neveljük a gyermekeket harmadik életévüktől az iskolába lépésig, legfeljebb hét éves korig.

Nevelésünkben vezérfonal a gyermek feltétel nélküli, elfogadó szeretete, és személyi méltóságának tiszteletben tartása. Pedagógiai Programunk ebben a szellemiségben íródott, kiegészülve a katolikus nevelés alapelveivel és a szalézi megelőző módszerrel.

Óvodánk névadója Laura Vicuna, egy serdülő lány, aki 1891. április 5-én Chilében, Santiagóban született. A Segítő Szűz Mária Leányai Kollégiumban tanult. A vallásos nevelés hatására, és a Szentlélek indítására, életét felajánlotta  édesanyja üdvösségéért. 1904. január 22-én halt meg Julius de los Andes-ben (Argentína). II. János Pál 1988. szeptember 3-án avatta boldoggá, elismerve ezzel a szalézi nevelési módszer eredményességét is.

Óvodánkban a vegyes életkorú csoportokban a gyermekek a kölcsönös bizalmon és elfogadáson alapuló családias légkörben, kudarc nélkül, örömmel tevékenykednek, és önmagukhoz képest fejlődnek. A nevelők szolgáló szeretettel, keresztény pedagógushoz méltó elkötelezettséggel fordulnak a gyermekek felé. Óvodánk a családi nevelés kiegészítőjeként együttműködik a családokkal, segít a negatív társadalmi hatások elkerülésében, a nevelés óvó és értékmegőrző szerepét hangsúlyozva. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az  otthoni és az óvodai nevelés összehangolt egysége, a nyugodt, boldog gyermekkor kialakítását eredményezze. 

 Programunk kiemelten foglalkozik az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok kialakításával,  ápolásával, az egészséges életmód, és az alapvető szokásrendszer megalapozásával. Az óvodai élet egészét áthatja a vallásosság, a vidám, családias, elfogadó légkör, és a családokkal való szoros együttműködés.

Óvodánk nevelési alapelvei:

• katolikus keresztény szellemű, a Bosco Szent János (Don Bosco) lelkisége és módszere szerinti nevelés, ahol a gyermeket különleges védelem illeti meg

• olyan nevelés, amely a személyes kapcsolatokon, az együvé tartozás érzésén, a barátságon és a kötelesség derűs végrehajtásán alapul.

• olyan nevelői környezet kialakítása és fenntartása amely az egész személyiség növekedését tartja szem előtt, gondoskodó szeretettel, előmozdítva a Természetfelettire nyitott személyiség kialakítását;

• a gyermek Isten ajándékaként való elfogadása, személyiségének tisztelete, szeretete és megbecsülése

• olyan elhivatott nevelői közösség felállítása, amely következetesen és elkötelezetten a Megelőző Módszert valósítja meg.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com